Giá lẻ 59.000,0099.000,00Giá cho Đại lý: 29.500,0049.500,00