Sổ tay planner phát triển bản thân, thói quen “Độ tâm” – quyển 2/4 trong bộ sổ “Tỉnh thức” bởi Self-Planner

99,000 69,000

Nằm trong bộ sổ tay “Tỉnh thức” gồm 4 sổ Khai tâm, độ tâm, quản nghiệp và thọ hưởng – Bộ sổ tay phát triển bản thân theo triết lý Phật Giáo

Sổ 180 trang – Dùng trong 1 năm.

Kích thước A5. Bìa mềm, trắng (gợi nhớ tới 10 phút tĩnh lặng hàng ngày)

Tập trung vào phát triển thân – tâm và xây dựng các thói quen tích cực

Mua sản phẩm này và nhận 7 Điểm thưởng!