Sổ tay planner nhật ký hàng ngày, daily journal “Khai tâm” – quyển 1/4 trong bộ sổ “Tỉnh thức” bởi Self-Planner

99,000 69,000

Nằm trong bộ sổ tay “Tỉnh thức” gồm 4 sổ Khai tâm, độ tâm, quản nghiệp và thọ hưởng – Bộ sổ tay phát triển bản thân theo triết lý Phật Giáo

Sổ 180 trang – Dùng trong 1 quý ( 3 tháng )

Kích thước A5. Bìa mềm, trắng (gợi nhớ tới 10 phút tĩnh lặng hàng ngày)

Sổ tay giúp khai phá bản thân, bằng cách dành 10 – 20 phút mỗi ngày ghi lại nhật ký trong thời gian và không gian tĩnh lặng.

Mua sản phẩm này và nhận 7 Điểm thưởng!