Sổ tay planner MIX Tổng hợp “Quản lý dự án” – Kế hoạch / Gantt chart / to-do list / checklist

45,000

Nội dung: Mẫu planner in sẵn, mix 4 mẫu planner: theo dõi dự án (lịch công việc theo tháng), 3 đầu 6 tay (to-do list theo dự án), Chạy deadline – Gantt chart, và việc ngập mặt (check list)

Thời gian sử dụng:  2 tháng

Chất liệu: Giấy Fort 100 gsm

Đặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viết

Kích thước: 21x11cm

Hình thức: đóng gáy dập ghim

Số trang: 60 trang

Được bọc bìa cứng in họa tiết như hình.

Giấy bìa định lượng 300gsm

Mẫu planner được in sẵn như hình

Ảnh chụp thực tế được bọc trong vỏ da (không nằm trong trong sản phẩm này)

 

Xóa