Sổ não cá vàng

da đỏ booc đô

320,000350,000

Combo sổ tay não cá vàng da đỏ booc đô – giấy trắng cream gồm:

+ 1 bìa da đỏ booc đô

+ 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

+ 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

+ 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

Xóa
Mã: CAVANG03 Danh mục: