Sổ “vui mỗi ngày”

45,000

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn tới chọn lui, tôi hết một ngày.  [Mission Completed]

 • Chất liệu giấy: Giấy Fort 120gsm hoặc giấy kraft vàng vintage
 • Đặc điểm: chất giấy đanh, bám mực tốt
 • Kích thước: 21x11cm 
 • Hình thức: Đóng gáy dập ghim
 • Số trang: 60 trang
 • Thiết kế:
  – Schedule: Lập kế hoạch những dự định và công việc
  – 
  Goal: Đặt ra mục tiêu cần đạt trong tương lai
  – 
  To do list: Danh sách những công việc cần hoàn thành trong ngày
  – 
  Notes: Những lưu ý hay ghi chú quan trọng
  – 
  Breakfast/Lunch/Dinner/Workout: Theo dõi chế độ ăn uống và tập luyện

 

Xóa