Sổ tay học Từ Vựng – Ngoại ngữ, gáy xoắn 60 trang

39,000

Nội dung: Mẫu planner in sẵn, mix các mẫu hỗ trợ ghi nhớ học ngoại ngữ

Mỗi sổ sử dụng được trong 2 – 4 tháng bao gồm các trang:
– Danh sách các từ mới và nghĩa của từ
– Cách sử dụng động từ – chia thì
– Các phase thường sử dụng
– Các nhóm từ trái nghĩa

Chất liệu: Giấy Fort 100 gsm

Đặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viết

Kích thước: 21x11cm

Hình thức: đóng gáy xoắn lò xo

Số trang: 60 trang

Được bọc bìa in họa tiết như hình.

Giấy bìa định lượng 300gsm

Mẫu planner được in sẵn như hình

Xóa