Giá lẻ 25.000,0049.000,00Giá cho Đại lý: 12.500,0024.500,00
Giá lẻ 14.000,0024.000,00Giá cho Đại lý: 7.000,0012.000,00