hanklab_

𝖣-𝟧: 𝖲𝗎𝖿𝖿𝖿𝗅𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗉𝗅𝖺𝗒𝗅𝗂𝗌𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 𝟧 𝗌𝗈𝗇𝗀𝗌
all the songs in this random playlist are my fav ♥︎🤭 here it is: ≪∥≫♪ _
• the truth untold - bts
• lần cuối - ngọt
• there for you - martin garrix, troye sivan
• sleepless - epik high
• lalala - twice 
#QuarantineChallenge #14daysjournaling #cungTJT

𝖣-𝟧: 𝖲𝗎𝖿𝖿𝖿𝗅𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗉𝗅𝖺𝗒𝗅𝗂𝗌𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 𝟧 𝗌𝗈𝗇𝗀𝗌
all the songs in this random playlist are my fav ♥︎🤭 here it is: ≪∥≫♪ _
• the truth untold - bts
• lần cuối - ngọt
• there for you - martin garrix, troye sivan
• sleepless - epik high
• lalala - twice
#QuarantineChallenge #14daysjournaling #cungTJT
...

𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘳𝘳𝘰𝘴 ...
a cute spread with soobin’s chubby face eating churros (о´∀`о) it doesnt taste as scrumptious as we expected but we still enjoyed our homemade churros cuz @hanklab_ x @mikluejournal is always xịn xò :v
.
mặt bìn bin cute quá má ui huhu

𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘳𝘳𝘰𝘴 ...
a cute spread with soobin’s chubby face eating churros (о´∀`о) it doesnt taste as scrumptious as we expected but we still enjoyed our homemade churros cuz @hanklab_ x @mikluejournal is always xịn xò :v
.
mặt bìn bin cute quá má ui huhu
...

staying home for a long time makes me become a foo staying home for a long time makes me become a food blogger ㅋㅋㅋ i made dalgona coffee because it seems very easy to make and namchun also likes it hehe ☆
u can watch my latest igtv if u’re interested in making this coffee ♡
.
.
.
.
.
#dalgonacoffee #dalgona #coffee #recipes #bulletjournal #bujo #bujoideas #bujoinspiration #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalinspiration #journaling #vlkcd

staying home for a long time makes me become a food blogger ㅋㅋㅋ i made dalgona coffee because it seems very easy to make and namchun also likes it hehe ☆
u can watch my latest igtv if u’re interested in making this coffee ♡
.
.
.
.
.
#dalgonacoffee #dalgona #coffee #recipes #bulletjournal #bujo #bujoideas #bujoinspiration #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalinspiration #journaling #vlkcd
...

one last post about 𝒎𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉 one last post about 𝒎𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7
.
.
.
.
.
.
.

#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #bangtan #blue #vlkcd

one last post about 𝒎𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7
.
.
.
.
.
.
.

#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #bangtan #blue #vlkcd
...

𝑴𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7
Chuẩn bị đổi tên thành hankjournal với mikluelab 🌝 ✨spread “infired” by @pjiminxbts✨ .
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #bangtan #blue #vlkcd

𝑴𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7
Chuẩn bị đổi tên thành hankjournal với mikluelab 🌝 ✨spread “infired” by @pjiminxbts✨ .
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #bangtan #blue #vlkcd
...

𝒎𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7

thành quả của buổi important businesseu part 2 hihi
.
trước thì toàn cả tháng mới up một tấm mà lại còn up lúc nửa đêm rồi bh up đầy đủ bình thường quá nên thấy hơi lạ lẫm ko quen mọi ngừi ạ :v chắc mình bị đoạt xá luôn r hự _:(´ཀ`」 ∠)
.
.
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #blue #vlkcd

𝒎𝒂𝒑 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒍 7

thành quả của buổi important businesseu part 2 hihi
.
trước thì toàn cả tháng mới up một tấm mà lại còn up lúc nửa đêm rồi bh up đầy đủ bình thường quá nên thấy hơi lạ lẫm ko quen mọi ngừi ạ :v chắc mình bị đoạt xá luôn r hự _:(´ཀ`」 ∠)
.
.
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #kpopbulletjournal #kpopbujo #kpopbujospread #kpopbujoideas #btsbulletjournal #btsbujo #most7 #mapofthesoul7 #bts #blue #vlkcd
...

𝗺𝐚𝐫𝐜𝐡

con ảnh cuối cùng cho set up tháng 3 hihi
.
.
.
.
.
.

#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #bujolove #marchbujo #marchbulletjournal #purple #mildliner
...

𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝗺𝐚𝐫𝐜𝐡 mặc d 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝗺𝐚𝐫𝐜𝐡

mặc dù tháng 3 của mình bắt đầu bằng những sự việc hem bình thường lắm nhưng mà mong mọi ngừi (và mình) vẫn có một tháng 3 thật zui zẻ và tuyệt zời hihi
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #bujolove #marchbujo #marchbulletjournal #purple #mildliner

𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝗺𝐚𝐫𝐜𝐡

mặc dù tháng 3 của mình bắt đầu bằng những sự việc hem bình thường lắm nhưng mà mong mọi ngừi (và mình) vẫn có một tháng 3 thật zui zẻ và tuyệt zời hihi
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bulletjournaling #bulletjournalideas #bulletjournalcollection #bulletjournalinspiration #bulletjournalcommunity #bulletjournalist #bujo #bujoideas #bujoinspiration #bujolove #marchbujo #marchbulletjournal #purple #mildliner
...

-𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆-
this must be one of my fav movies that i’ve ever watched. from the very first scenes of this movie, i immediately captivated by its aesthetics and poetic beauty so thats why i decided to make this journal :’) tadaa .
.
.
.
.
.
.
.

#stamp #haul #washi #washitape #sticker #alphabetstamp #bulletjournal #septemberbulletjournal #septemberlayout #bulletjournalgw #bulletjournalspread  #bulletjournalgw #bulletjournals #bulletjournaler #bulletjournalideas #junkjournal #callmebyyourname #cmbyn #timotheechalamet #vlkcd

-𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆-
this must be one of my fav movies that i’ve ever watched. from the very first scenes of this movie, i immediately captivated by its aesthetics and poetic beauty so thats why i decided to make this journal :’) tadaa .
.
.
.
.
.
.
.

#stamp #haul #washi #washitape #sticker #alphabetstamp #bulletjournal #septemberbulletjournal #septemberlayout #bulletjournalgw #bulletjournalspread #bulletjournalgw #bulletjournals #bulletjournaler #bulletjournalideas #junkjournal #callmebyyourname #cmbyn #timotheechalamet #vlkcd
...

ảnh này nhìn lên tay so với hai ảnh trước quá huhu tự thấy mê chữ ê kéo dàiiii .
.
.
.
.
.
.
.
#stamp #haul #washi #washitape #sticker #alphabetstamp #bulletjournal #septemberbulletjournal #septemberlayout #bulletjournalgw #bulletjournalspread  #bulletjournalgw #bulletjournals #bulletjournaler #bulletjournalideas #junkjournal #cafe #matcha #vlkcd

ảnh này nhìn lên tay so với hai ảnh trước quá huhu tự thấy mê chữ ê kéo dàiiii .
.
.
.
.
.
.
.
#stamp #haul #washi #washitape #sticker #alphabetstamp #bulletjournal #septemberbulletjournal #septemberlayout #bulletjournalgw #bulletjournalspread #bulletjournalgw #bulletjournals #bulletjournaler #bulletjournalideas #junkjournal #cafe #matcha #vlkcd
...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *