hanhstudies

Mấy hôm nay không post được gì vì quá b Mấy hôm nay không post được gì vì quá bậnn 🥺 Bây giờ tớ vẫn đang chạy deadline cho bài thuyết trình môn Anh, hạn cuối là thứ 5 tuần sau rùi. Vì đảm nhận phần làm powerpoint xong bản thân cũng là con người ưa sự hoàn hảo nên thành ra một tiếng vừa rồi tớ làm được mỗi 3 slides 😂 nhưng tớ ưng lắm nên là không tiếc gì cả 👌
—
I couldn’t post any pictures these days as i’m sooo busy atm 🥺 I still have to deal with my English project which the deadline is Thusday next week! To be honest, I’m kinda like a perfectionist in creating presentation so for the past one hour, I have only managed to make three Powerpoint slides! 😂 But I really like how they turned out so i’m not feeling like wasting my time 👌
#calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

Mấy hôm nay không post được gì vì quá bậnn 🥺 Bây giờ tớ vẫn đang chạy deadline cho bài thuyết trình môn Anh, hạn cuối là thứ 5 tuần sau rùi. Vì đảm nhận phần làm powerpoint xong bản thân cũng là con người ưa sự hoàn hảo nên thành ra một tiếng vừa rồi tớ làm được mỗi 3 slides 😂 nhưng tớ ưng lắm nên là không tiếc gì cả 👌

I couldn’t post any pictures these days as i’m sooo busy atm 🥺 I still have to deal with my English project which the deadline is Thusday next week! To be honest, I’m kinda like a perfectionist in creating presentation so for the past one hour, I have only managed to make three Powerpoint slides! 😂 But I really like how they turned out so i’m not feeling like wasting my time 👌
#calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛
...

What is your current favorite song? 😊#calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛 ...

|270320| Huhu chiều nay “lấy hết dũng cảm” gạt Reading IELTS iu quý sang một bên để chạy deadline bài tập Lý gần hai tiếng đồng hồ, thế mà đến lúc học cô không động vào một bài nào luôn í 🤔 Tối nay còn bài tập Toán đang chờ nữa, when could I do my precious IELTS Reading Test?? 😂😭
#calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

|270320| Huhu chiều nay “lấy hết dũng cảm” gạt Reading IELTS iu quý sang một bên để chạy deadline bài tập Lý gần hai tiếng đồng hồ, thế mà đến lúc học cô không động vào một bài nào luôn í 🤔 Tối nay còn bài tập Toán đang chờ nữa, when could I do my precious IELTS Reading Test?? 😂😭
#calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛
...

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
#doodles #drawings #doodle
#calligraphy #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
#doodles #drawings #doodle
#calligraphy #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛
...

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
Hiu hiuu làm feed mới mà cũng phải bày đặt vẽ vời thế đấy :> #doodle #doodles #drawing #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration  #lfl #l4l #lfl💛

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
Hiu hiuu làm feed mới mà cũng phải bày đặt vẽ vời thế đấy :> #doodle #doodles #drawing #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛
...

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
📌 do not take this photo without my permission
#newfeed #doodleart #doodles
#calligraphy #lettering #bujo #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

𝐢𝐬 𝐥𝗼𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐟𝐞𝐞𝐝...
📌 do not take this photo without my permission
#newfeed #doodleart #doodles
#calligraphy #lettering #bujo #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #planner_daily #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #bujoideasrepost #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛
...

i know i’m soooo late but here is my cover for 2 i know i’m soooo late but here is my cover for 2020 🤩 i like how it turned out so much!! ♡ #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #dailyplanner #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #scrapbook #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

i know i’m soooo late but here is my cover for 2020 🤩 i like how it turned out so much!! ♡ #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #bulletdaily #dailyplanner #studymotivation #studyplanner #studytips #studying #buletjournalss #bujobeauty #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #scrapbook #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛 ...

Từ hôm (qua) có study planner học chăm hẳ Từ hôm (qua) có study planner học chăm hẳn ra 😂 (mặc dù rõ buồn ngủ) 😭 Ngày mai tớ sẽ cố gắng học nhiều hơn nữaaa 💪 #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #studywithme #studymotivation #studyplanner #studyspo #studytips #studying #takenotes #doodle #studystudystudy #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

Từ hôm (qua) có study planner học chăm hẳn ra 😂 (mặc dù rõ buồn ngủ) 😭 Ngày mai tớ sẽ cố gắng học nhiều hơn nữaaa 💪 #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #studywithme #studymotivation #studyplanner #studyspo #studytips #studying #takenotes #doodle #studystudystudy #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛 ...

Một chú ảnh bujo tháng 9 mà tớ vô cùng Một chú ảnh bujo tháng 9 mà tớ vô cùng tâm đắc :> Không liên quan lắm nhưng hôm nay tớ đã thi học kì xong ròii, cảm giác thật sự nhẹ nhõm í 😭 Còn mọi người thì sao?? ❤️ #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #studywithme #studymotivation #studyplanner #studyspo #studytips #studying #takenotes #doodle #studystudystudy #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛

Một chú ảnh bujo tháng 9 mà tớ vô cùng tâm đắc :> Không liên quan lắm nhưng hôm nay tớ đã thi học kì xong ròii, cảm giác thật sự nhẹ nhõm í 😭 Còn mọi người thì sao?? ❤️ #calligraphy #lettering #bujo #bujoinspo #bujoaddicts #bulletjournal #bujospread #studygram #studywithme #studymotivation #studyplanner #studyspo #studytips #studying #takenotes #doodle #studystudystudy #studycommunity #studygramcommunity #study📚 #studyinspiration #lfl #l4l #lfl💛 ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *