Bút viết thường

Bút chì bấm ngòi 0.5 / 0.7mm

6.900,007.000,00